FILM-STORE    Všetko z Vašich obľúbených filmov a seriálov 

Kódex správania predávajúceho
Kódex správania predávajúceho
Tento Kódex správania definuje zásady a požiadavky spoločnosti FILM -STORE kladené na jej dodávateľov tovarov. Dodržiavanie zákonov ■ Obchodný partner sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákony príslušnej platnej legislatívy/legislatív..
MGYxY