FILM-STORE    Všetko z Vašich obľúbených filmov a seriálov 

Na stiahnutie
Na stiahnutie
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnete tu:

https://ibb.co/2sh9ZNv

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

Adresa kupujúceho:

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Dolupodpísaný ...................................odstupujem od zmluvy č. .........................................

uzatvorenej s predávajúcim Monika Hajduková FILM-STORE v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa ...........................v .........................................................

Dôvod odstúpenia od zmluvy: ..............................................................................................

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť v hotovosti /na číslo účtu*:...................................................................

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

Adresa predávajúceho:

Monika Hajdukova FILM-STORE, Brezany 5, 01004 Zilina, Slovensko

IČO: 45591466

  V ....................................., dňa ...............................

Podpis......................................

NjZiOWU5Z